Вторник, 28 Ноември 2023

English

ХIX РЕГИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ


Последна актуализация: 12.10.2016

 • Организирано от:
 • Сдружение Дерматология и Венерология – Плевен
 • Място на провеждане:
 • Калина Палас
 • Град:
 • Трявна
 • Начална дата:
 • 02.12.2016
 • Крайна дата:
 • 04.12.2016
 • App. Nr. of HCP:
 • 300
 • Специалност(и):
 • дерматология, венерология, др.
 • Уеб сайт:

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 02.09.2016)

 • Научна програма / структура

 • http://media.wix.com/ugd/3cdea3_e0f1c7332d0e4b77a679e6ad2685cd67.pdf Събитие, което се провежда в рамките на по-малкоот 3 месеца, на разположение е самопредварителна програма–програмата, налична повремена предварителната оценка, не давадостатъчно подробности, за да се направи адекватнаоценка; пълната програма трябва да бъде наразположение най-късно 3 месеца преди събитието.Член94Член9–ал.9.1

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Други активности

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Придружаващи лица

 • http://media.wix.com/ugd/3cdea3_5d2f4b796e524d61be97fe4ef1a59990.pdf - В информацията за регистрация е предвидена възможност за участие и цена за придружаващи лица - Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти / придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние. Член 95 Directive 2001/83/CE/; Член 9 – ал. 9.5 ARPharM Code

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.