Вторник, 28 Ноември 2023

English

Национален форум по дентална медицина „Мадарски конник“


Последна актуализация: 06.01.2017

 • Организирано от:
 • Български зъболекарски съюз, съвместно с РК на БЗС – гр. Шумен
 • Място на провеждане:
 • Гранд хотел ШУМЕН
 • Град:
 • Шумен
 • Начална дата:
 • 27.01.2017
 • Крайна дата:
 • 29.01.2017
 • App. Nr. of HCP:
 • 400
 • Специалност(и):
 • дентална медицина, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 27.10.2016)

 • Научна програма / структура

 • http://shumendentalforum.org/ Събитие, за което което в рамките на по-малко от 1 месец преди провеждането му, научна програма има неясни елементи; за да се направи адекватна оценка, пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието. Подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Directive 2001/83/CE/ Член 94; ARPharM Член 9 – ал. 9.1

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • http://shumendentalforum.org/ Програмата за 29.01.2017 г. /НЕДЕЛЯ предвижда ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА: Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Directive 2001/83/CE Член 94 и Член 95 / ARPharM Code Член 9 – ал. 9.7

 • Придружаващи лица

 • http://shumendentalforum.org/registration/ - В събитието се предвижда присъствие на придружаващи лица - "Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти / придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние. Член 95 Directive 2001/83/CE; Член 9 – ал. 9.5 Етичен кодекс на ARPharM

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.