Събота, 25 Септември 2021

English

VIII Национален конгрес по интервенционална кардиология


Последна актуализация: 11.10.2017

 • Организирано от:
 • Дружество на кардиолозите в България; Дружество по интервенционална кардиология
 • Място на провеждане:
 • Грандхотел Пловдив
 • Град:
 • Пловдив
 • Начална дата:
 • 09.11.2017
 • Крайна дата:
 • 12.11.2017
 • App. Nr. of HCP:
 • 400
 • Специалност(и):
 • кардиология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 09.08.2017)

 • Научна програма / структура

 • http://bulsic.org/viii-%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8-2/ Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, налична е само предварителна програма; пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието. подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Directive2001/83/CE; Член 94/ ARPharM Code Член 9 – ал. 9.1

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Други активности

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична окончателна информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.