Петък, 08 Декември 2023

English

V Черноморски симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината (BSYSB)


Последна актуализация: 08.03.2017

 • Организирано от:
 • Студентски Съвет към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна, АСМБ - Варна, АСДМ, АСФВ
 • Място на провеждане:
 • Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и УМБАЛ "Св. Марина"
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 06.04.2017
 • Крайна дата:
 • 09.04.2017
 • App. Nr. of HCP:
 • 800
 • Специалност(и):
 • биомедицина, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 06.01.2017)

 • Научна програма / структура

 • Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, програмата, налична по време на предварителната оценка, не дава достатъчно подробности, за да се направи адекватна оценка; пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието; подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Directive 2001/83/CE; Член 94/ ARPharM Code Член 9 – ал. 9.1

  primerna programa 2017.docx
 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Други активности

 • На официалната страница на събитието се съобщава за множество предвидени "активности за забавление" - Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Directive 2001/83/CE; ARPharM Code Член 94 и 95 Член 9 – ал. 9.7

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична окончателна информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.