Петък, 08 Декември 2023

English

II РЕГИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА НАУЧНА СРЕЩА на тема: СИНДРОМ НА КУШИНГ И АКРОМЕГАЛИЯ - ТРУДНОСТИ В ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПИЯТА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД


Последна актуализация: 26.10.2017

 • Организирано от:
 • Националния референтен център за редки хипофизарни заболявания и Клиничния център по ендокринология и геронтология, Медицински Университет София
 • Място на провеждане:
 • Университетска болница Св. Екатерина, Aula maxima
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 08.05.2017
 • Крайна дата:
 • 09.05.2017
 • App. Nr. of HCP:
 • 150
 • Специалност(и):
 • редки хипофизарни заболявания, ендокринология, геронтология, др.
 • Уеб сайт:

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 08.02.2017)

 • Научна програма / структура

 • http://medfac.mu-sofia.com/kceg/sites/default/files/events/Expert_Meeting_CCEG.pdf

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.