Петък, 08 Декември 2023

English

XI Конференция на БААСТ


Последна актуализация: 17.05.2017

 • Организирано от:
 • Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология
 • Място на провеждане:
 • Хотел “Палас”, к.к. Слънчев ден
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 11.05.2017
 • Крайна дата:
 • 14.05.2017
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • артроскопия, травматология, колянна хирургия, други

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 11.02.2017)

 • Научна програма / структура

 • http://arthroscopy.bg/varna2017/docs.zip Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, на разположение е само предварителна програма–програмата, налична по време на предварителната оценка, не дава достатъчно подробности, за да се направи адекватна оценка; пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието. Directive2001/83/CE Член 94/ ARPharM Code Член 9 – ал. 9.1

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Други активности

 • 12.05 - 19:00 ч. - Гала Вечеря - Винарна Варна - Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения.Directive2001/83/CE Член 94 и 95/ARPharM Code Член 9 – ал. 9.7

 • Придружаващи лица

 • http://arthroscopy.bg/varna2017/XI_BAAST_Confernce_Registration_Form_A.docx В регистрационната форма присъстват придружаващи лица - Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти /придружаващи лица по отношение на участието им в събитие–гостоприемството може да бъде насочено само към лица–медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние. Directive 2001/83/CE Член95/ ARPharM Code Член 9–ал.9.5

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.