Петък, 08 Декември 2023

English

XVII Научен конгрес на БЗС


Последна актуализация: 10.05.2017

 • Организирано от:
 • БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
 • Място на провеждане:
 • Зала на Бургаска Опера; Зала на Кукления театър
 • Град:
 • Бургас
 • Начална дата:
 • 15.06.2017
 • Крайна дата:
 • 17.06.2017
 • App. Nr. of HCP:
 • 700
 • Специалност(и):
 • дентална медицина, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 15.03.2017)

 • Научна програма / структура

 • http://www.bzs.bg/pictures/0-Time_table_BG_03.05.2017_prof.%20Pirinska.doc

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • "Официално откриване на Конгреса с програма за Бургаската общественост – 15.06.2017г., Морска градина, открита сцена „Охлюва“, гр. Бургас." http://www.bzs.bg/pictures/0-2-Uslovia_za_uchastie_Nauchen%20kongres_2017.doc - Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Directive 2001/83/CE Член 94 и 95 ARPharM Code Член 9 – ал. 9.7

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.