Понеделник, 30 Януари 2023

English

Национална конференция по хематология “Малигнени хемопатии – контраверсии“


Последна актуализация: 05.09.2017

 • Организирано от:
 • Българското медицинско сдружение по хематология
 • Място на провеждане:
 • хотел Маджестик, к.к. Слънчев бряг
 • Град:
 • Бургас
 • Начална дата:
 • 05.10.2017
 • Крайна дата:
 • 08.10.2017
 • App. Nr. of HCP:
 • 200
 • Специалност(и):
 • хематология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 05.07.2017)

 • Научна програма / структура

 • https://conference-haematology-2017.com/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fconference-haematology-2017.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fscientific_programme.pdf#page=1&zoom=auto,-35,848

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.