Петък, 08 Декември 2023

English

ЧИЛОВА АКАДЕМИЯ – 2017


Последна актуализация: 19.09.2017

 • Организирано от:
 • РАЙОННА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ гр. СМОЛЯН
 • Място на провеждане:
 • Апарт хотел Камелия к.к. Пампорово
 • Град:
 • Смолян
 • Начална дата:
 • 06.10.2017
 • Крайна дата:
 • 08.10.2017
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • ендокринология, пулмология, др.
 • Уеб сайт:

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 06.07.2017)

 • Научна програма / структура

 • Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, на разположение е само предварителна програма; пълната програма трябва да бъде на разположение най - късно 3 месеца преди събитието; подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма Член 94 Directive 2001/83/CE/ Член 9 – ал. 9.1 ARPharM Code; Има несъответствие между времето за изпълнение на програмата и цялостната продължителност на събитието – научните дейности трябва да заемат по - голямата част от времето за всеки един ден (т.е. минимум 6 часа дневно) Член 9 4 Directive 2001/83/CE/; Член 9 – ал. 9.1; 9.6; 9.8.2; 9.8.3 ARPharM Code

  предварителна програмаЧА 2017.doc
 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Други активности

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.