Петък, 08 Декември 2023

English

VI Българо-италианска ринологична среща


Последна актуализация: 03.11.2017

 • Организирано от:
 • Българско ринологично сдружение
 • Място на провеждане:
 • София хотел Балкан
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 01.12.2017
 • Крайна дата:
 • 03.12.2017
 • App. Nr. of HCP:
 • 300
 • Специалност(и):
 • риноларингология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 01.09.2017)

 • Научна програма / структура

 • http://www.bulgarianrhinologicsociety.org/wp-content/uploads/2017/03/Scientific-Programme-Sofia-2017.pdf

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • В програмата на събитието има организиран Коледен бал - 02.12 - 20.00 Christmas ENT Ball (Dress code: Black Tie) - Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Directive2001/83/CE Член 94 и 95; ARPharM Code Член 9 – ал. 9.7

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.