Четвъртък, 21 Септември 2023

English

Национална конференция по ревматология


Последна актуализация: 28.09.2014

 • Организирано от:
 • Българско дружество по ревматология
 • Място на провеждане:
 • Мелиа Гранд Ермитаж 5*, кк Златни пясъци
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 20.09.2012
 • Крайна дата:
 • 23.09.2012
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • Ревматолози, ендокринолози, ортопеди, травматолози, имунолози, кардиолози, невролози

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 20.06.2012)

 • Научна програма / структура

 • ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА http://www.cic.bg/download/cic-pco_0432.pdf стр. 4 Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, на разположение е само предварителна програма – пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието. Член 94 Член 9 – ал. 9.1

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Няма достатъчно информация

 • Други активности

 • Няма достатъчно информация

 • Придружаващи лица

 • В регистрационната форма е предвидено участие на придружаващи лица. Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти / придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние. Член 95 Член 9 – ал. 9.5

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.