Петък, 01 Декември 2023

English

XIX Национална Конференция за ОПЛ и педиатри с международно участие


Последна актуализация: 18.04.2018

 • Организирано от:
 • Клиника по Педиатрия - УМБАЛ Александровска
 • Място на провеждане:
 • х-л Мажестик, к.к. Слънчев бряг
 • Град:
 • Бургас
 • Начална дата:
 • 18.05.2018
 • Крайна дата:
 • 20.05.2018
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • обща медицина, педиатрия, др.
 • Уеб сайт:

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 18.02.2018)

 • Научна програма / структура

 • https://www.wasteels.bg/sites/default/files/predvaritelna_programa_opl2018.pdf Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 3 месеца, налична е само предварителна научна програма; пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 1 месец преди събитието, програмата следва да съдържа подробен график с наименования на лекциите и темите, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Directive2001/83/CE; Член 94/ ARPharM Code Член 9 – ал. 9.1

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Други активности

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична окончателна информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.