Понеделник, 30 Ноември 2020

English

III Конференция на Българската асоциация на спиналните хирурзи


Последна актуализация: 13.04.2018

  • Организирано от:
  • Българската асоциация на спиналните хирурзи - БАСХ, съвместно със секция "ГРЪБНАК" на БОТА
  • Място на провеждане:
  • Рехабилитационен център на МУ - Пловдив в комплекс Цигов чарк.
  • Град:
  • Пловдив
  • Начална дата:
  • 26.04.2018
  • Крайна дата:
  • 28.04.2018
  • App. Nr. of HCP:
  • n.a.
  • Специалност(и):
  • ортопедия, травматология, заболявания на гръбначния стълб, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 26.01.2018)

  • Научна програма / структура

  • http://www.bassbg.org/bg/научна-програма.html Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, не е налична научна програма; пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието, програмата следва да съдържа подробен график с наименования на лекциите и темите, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Directive2001/83/CE; Член 94/ ARPharM Code Член 9 – ал. 9.1

  • Място на събитието

  • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

  • Все още не е налична информация.

  • Други активности

  • Все още не е налична информация.

  • Придружаващи лица

  • Все още не е налична информация.

return; 1
Легенда:
  • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

  • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

  • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.