Понеделник, 30 Януари 2023

English

VIII Научна конференция на тема Съвременни акценти в сърдечната и съдова патология


Последна актуализация: 13.03.2018

 • Организирано от:
 • Българска сърдечна и съдова асоциация (БССА)
 • Място на провеждане:
 • МУ Плевен - Телекомуникационен център „Телец”
 • Град:
 • Плевен
 • Начална дата:
 • 30.03.2018
 • Крайна дата:
 • 31.03.2018
 • App. Nr. of HCP:
 • 150/200
 • Специалност(и):
 • кардиология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 30.12.2017)

 • Научна програма / структура

 • https://events.arbilis.com/wp-content/uploads/2018/02/Programa_BHVA_27fev2018.pdf

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.