Четвъртък, 30 Ноември 2023

English

XXIV Световен конгрес по ехокардиография


Последна актуализация: 18.04.2018

 • Организирано от:
 • Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията
 • Място на провеждане:
 • хотел Парадайс Блу, хотел Фламинго - к.к. Албена
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 17.05.2018
 • Крайна дата:
 • 20.05.2018
 • App. Nr. of HCP:
 • 1000
 • Специалност(и):
 • кардиология, образна диагностика, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 17.02.2018)

 • Научна програма / структура

 • http://www.worldcongressoncardioecho2018.com/program/ Обща продължителност на събитието – събитие в Република България не трябва да е с продължителност над 3 дни (72 часа). Международните събития не трябва да продължават повече от 4 дни (96 часа). Член 94 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал. 9.1; 9.6; 9.8.2; 9.8.3 ARPharM Code Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, на разположение е само предварителна програма – програмата, налична по време на предварителната оценка, не дава достатъчно подробности, за да се направи адекватна оценка; пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието. Подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Член 94 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал.9.1 ARPharM Code

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Други активности

 • http://www.worldcongressoncardioecho2018.com/social-events-and-tourist-programs/ Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Член 94 и 95; Член 9 – ал. 9.7

 • Придружаващи лица

 • http://www.worldcongressoncardioecho2018.com/registration-information/ Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти / придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние. Алтернативна програма, предложена за немедицински специалисти /придружаващи лица – никакви алтернативни програми не могат да бъдат подготвяни за придружаващите лица на събитието; никакви дейности не могат да бъдат организирани за придружаващите лица, дори когато те сами поемат разходите си за тези дейности. Член 95 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал. 9.5 ARPharM Code

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.