Четвъртък, 30 Ноември 2023

English

XXI Национална гинекологична конференция


Последна актуализация: 20.02.2018

 • Организирано от:
 • Българско научно дружество по акушерство и гинекология
 • Място на провеждане:
 • х-л Рила, к.к. Боровец
 • Град:
 • Самоков
 • Начална дата:
 • 22.03.2018
 • Крайна дата:
 • 25.03.2018
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • гинекология, хирургия, онкология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 22.12.2016)

 • Научна програма / структура

 • http://www.bsobgyn.com/index.php/новини/182-първо-съобщение-за-предстоящата-ххі-научна-национална-гинекологична-конференция Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, налична е само предварителна научна програма; пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието. подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Directive2001/83/CE; Член 94/ ARPharM Code Член 9 – ал. 9.1 Има несъответствие между времето за изпълнение на програмата и цялостната продължителност на събитието – научните дейности трябва да заемат по-голямата част от времето за всеки един ден (т.е. минимум 6 часа дневно, минимум 3 часа полудневно). Член 94 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал. 9.1; 9.6; 9.8.2; 9.8.3 ARPharM Code

  Borovez - Programa 2018 firmi.doc
 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична информация.

 • Други активности

 • Все още не е налична информация.

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.