Сряда, 21 Август 2019

English

XXI Национална гинекологична конференция


Последна актуализация: 20.02.2018

  • Организирано от:
  • Българско научно дружество по акушерство и гинекология
  • Място на провеждане:
  • х-л Рила, к.к. Боровец
  • Град:
  • Самоков
  • Начална дата:
  • 22.03.2018
  • Крайна дата:
  • 25.03.2018
  • App. Nr. of HCP:
  • n.a.
  • Специалност(и):
  • гинекология, хирургия, онкология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 22.12.2016)

  • Научна програма / структура

  • http://www.bsobgyn.com/index.php/новини/182-първо-съобщение-за-предстоящата-ххі-научна-национална-гинекологична-конференция Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, налична е само предварителна научна програма; пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието. подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Directive2001/83/CE; Член 94/ ARPharM Code Член 9 – ал. 9.1 Има несъответствие между времето за изпълнение на програмата и цялостната продължителност на събитието – научните дейности трябва да заемат по-голямата част от времето за всеки един ден (т.е. минимум 6 часа дневно, минимум 3 часа полудневно). Член 94 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал. 9.1; 9.6; 9.8.2; 9.8.3 ARPharM Code

    Borovez - Programa 2018 firmi.doc
  • Място на събитието

  • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

  • Все още не е налична информация.

  • Други активности

  • Все още не е налична информация.

  • Придружаващи лица

  • Все още не е налична информация.

return; 1
Легенда:
  • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

  • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

  • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.