Петък, 08 Декември 2023

English

VI Национална конференция по онкологична фармация


Последна актуализация: 06.02.2018

 • Организирано от:
 • БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ОНКОЛОГИЧНА ФАРМАЦИЯ
 • Място на провеждане:
 • Парк Хотел "Витоша"
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 23.02.2018
 • Крайна дата:
 • 25.02.2018
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • фармация, онкология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 23.11.2017)

 • Научна програма / структура

 • https://www.wasteels.bg/sites/default/files/uchastie_na_onkologichnite_farmacevti_v_multidisciplinarni_ekipi.pdf?_ga=2.111098882.68963141.1517931712-2123885199.1517328827 Събитие, за което 1 месец преди провеждането му е налична само предватителна научна програма - пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието. Directive 2001/83/CE Член 94/ Етичен кодекс на ARPharMЧлен 9 – ал. 9.1

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Други активности

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична окончателна информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.