Четвъртък, 21 Септември 2023

English

КУРС ПО АРТРОСКОПИЯ НА ГЛЕЗЕННА СТАВА И ХИРУРГИЯ НА ХОДИЛО НА КАДАВРИ


Последна актуализация: 08.02.2018

 • Организирано от:
 • Българско дружество по хирургия на ходилото и глезена; Българска асоциация по артроскопия и спортна травматология
 • Място на провеждане:
 • МУ Плевен - Телекомуникационен център „Телец”
 • Град:
 • Плевен
 • Начална дата:
 • 15.03.2018
 • Крайна дата:
 • 17.03.2018
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • хирургия, ортопедия, травматология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 15.12.2017)

 • Научна програма / структура

 • http://arthroscopy.bg/pleven2018/

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.