Петък, 01 Декември 2023

English

IV Юбилеен Конгрес на Асоциацията на лекарите по обща/семейна медицина от Югоизточна Европа и Националната научно-практическа конференция по Обща медицина


Последна актуализация: 24.10.2018

 • Организирано от:
 • Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)
 • Място на провеждане:
 • Новотел Пловдив
 • Град:
 • Пловдив
 • Начална дата:
 • 22.11.2018
 • Крайна дата:
 • 24.11.2018
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • обща медицина, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 22.08.2018)

 • Научна програма / структура

 • https://nsoplb.online/bg/program

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • https://nsoplb.online/bg/one-day-tour - на втори и трети ден от провеждане на събитието и по време на работната научна програма е организиран еднодневен тур на Пловдив - Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Алтернативна програма, предложена за немедицински специалисти /придружаващи лица – никакви алтернативни програми не могат да бъдат подготвяни за придружаващите лица на събитието; никакви дейности не могат да бъдат организирани за придружаващите лица, дори когато те сами поемат разходите си за тези дейности. Член 95 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал. 9.5 ARPharM Code

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.