Петък, 08 Декември 2023

English

Научен симпозиум „Атеросклероза – клинични изяви, диагноза и лечение“


Последна актуализация: 03.05.2018

  • Организирано от:
  • Дружество на кардиолозите в България
  • Място на провеждане:
  • хотел Санта Марина Ризорт, к.к. Созопол
  • Град:
  • Бургас
  • Начална дата:
  • 02.06.2018
  • Крайна дата:
  • 03.06.2018
  • App. Nr. of HCP:
  • 70
  • Специалност(и):
  • кардиология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 02.03.2018)

  • Научна програма / структура

  • http://host.bglot.com/cardiobg_files/2018/simp/Atero_20180602_Sozopol_programa.pdf

  • Място на събитието

  • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

  • Други активности

  • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
  • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

  • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

  • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.