Понеделник, 22 Юли 2019

English

XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИИ на БАМ


Последна актуализация: 13.04.2018

  • Организирано от:
  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МИКРОБИОЛОЗИТЕ
  • Място на провеждане:
  • парк-хотел Москва
  • Град:
  • София
  • Начална дата:
  • 10.05.2018
  • Крайна дата:
  • 12.05.2018
  • App. Nr. of HCP:
  • n.a.
  • Специалност(и):
  • микробиология, др

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 10.02.2018)

  • Научна програма / структура

  • http://www.bam-bg.net/uploaded/scientificProgram14.doc

  • Място на събитието

  • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

  • Други активности

  • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
  • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

  • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

  • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.