Петък, 01 Декември 2023

English

Предизвикателства и противоречия в медицинската онкология - CHALLENGES AND CONTROVERSIES IN MEDICAL ONCOLOGY


Последна актуализация: 19.04.2018

 • Организирано от:
 • Клуб Млад онколог - България
 • Място на провеждане:
 • хотел Империал Ризорт
 • Град:
 • Бургас, к.к. Слънчев бряг
 • Начална дата:
 • 17.05.2018
 • Крайна дата:
 • 20.05.2018
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • онкология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 17.02.2018)

 • Научна програма / структура

 • http://youngoncologistbg.com/wp-content/uploads/2018/04/programme.pdf

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

 • http://youngoncologistbg.com/регистрация-2018/ В регистрационната форма е предвидено участие на Придружаващи лица - Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти/ придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си квалификация/образование. Член 95 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал. 9.5 ARPharM Code

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.