Вторник, 28 Ноември 2023

English

IV Национална среща на хематолозите от доболничната медицинска помощ


Последна актуализация: 30.04.2018

 • Организирано от:
 • Българското медицинско сдружение по хематология
 • Място на провеждане:
 • Хотел "Дипломат Плаза"
 • Град:
 • Луковит
 • Начална дата:
 • 01.06.2018
 • Крайна дата:
 • 03.06.2018
 • App. Nr. of HCP:
 • 80
 • Специалност(и):
 • хематология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 01.03.2018)

 • Научна програма / структура

 • https://www.wasteels.bg/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.wasteels.bg%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpredvaritelna_programa_lukovitpdf.pdf#page=1&zoom=auto,-35,848

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.