Петък, 08 Декември 2023

English

ХXI Национален конгрес по ултразвук в медицината


Последна актуализация: 22.08.2018

 • Организирано от:
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК В МЕДИЦИНАТА
 • Място на провеждане:
 • клуб Ривиера, к.к. Златни пясъци
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 13.09.2018
 • Крайна дата:
 • 16.09.2018
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • образна диагностика - гастроентерология, нефрология, урология, ендокринология, неврология, кардиология, пулмология, онкология, ревматология, рентгенология

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 13.06.2018)

 • Научна програма / структура

 • http://www.cic.bg/uploads/bb54b7c49af202b162c023f49e4280a98e05e4c6.pdf

 • Място на събитието

 • Екставагантни и луксозни места – гостоприемство, при което участници в събитието са настанени в екстравагантни и луксозни хотели, се смята за неуместно. Екстравагантни и луксозни хотели, според Етичния кодекс, са всички 5 звездни хотели, намиращи се в курортни дестинации. Член 94 EFPIA Code/ Член 9 – ал. 9.1 ARPharM Code (За курортни дестинации на територията на Р България с оглед прилагането на чл.9 от Кодекса се прие мат: - за летния сезон (1 юли до 15 септември) – разположените по черноморското крайбрежие с изключение на Варна и Бургас (в сила от 01.07.2012); - за зимния ски сезон (от 15 декември до 15 март) - Банско, Боровец и Пампорово (в сила от 01.07.2012); - целогодишно – Сандански, Велинград и Хисаря (в сила от 01.01.2013)

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.