Вторник, 11 Декември 2018

English

V Фармацевтичен бизнес форум с научно-практическа конференция


Последна актуализация: 28.09.2018

 • Организирано от:
 • Медицински университет - Варна и организационен комитет
 • Място на провеждане:
 • хотел Черно море
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 26.10.2018
 • Крайна дата:
 • 28.10.2018
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • фармацевти, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 26.07.2018)

 • Научна програма / структура

 • http://mu-varna.bg/BG/Pages/events-pharm-forum2018.aspx Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, програмата, налична по време на предварителната оценка, не дава достатъчно подробности, за да се направи адекватна оценк; пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието. Подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Член 94 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал.9.1 ARPharM Code

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Други активности

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична окончателна информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.