Петък, 08 Декември 2023

English

9-та Международна конференция по кардиохирургия


Последна актуализация: 28.09.2014

 • Организирано от:
 • Българска асоциация по кардиология
 • Място на провеждане:
 • Комплекс Риу Правец
 • Град:
 • Правец
 • Начална дата:
 • 28.09.2012
 • Крайна дата:
 • 30.09.2012
 • App. Nr. of HCP:
 • 250
 • Специалност(и):
 • Кардиолози, кардиохирурзи

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 28.06.2012)

 • Научна програма / структура

 • Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 3 месеца, на разположение е само предварителна програма. Член 94 Член 9 – ал. 9.1

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Няма достатъчно информация ЗА ВРЕМЕТО НА НАСТАНЯВАНЕ/ЛИПСА НА ОКОНЧАТЕЛНА ПРОГРАМА Етичен кодекс на ARPharM - Член 9 – ал. 9.6; Предвидено настаняване извън продължителността на научната програма – гостоприемството (пряко или косвено) на МС не трябва да надхвърля периода от 24 часа преди началото или след приключване на събитието.

 • Други активности

 • СОЦИАЛНА ПРОГРАМА Directive 2001/83/CE - член 94 и 95 Етичен кодекс на ARPharM - член Член 9 – ал. 9.7 Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения.

 • Придружаващи лица

 • Наличието на социална програма в рамките на два дни (полудневна и целодневна) по време на научните сесии, предполага присъствието на придружаващи лица. Алтернативна програма, предложена за немедицински специалисти /придружаващи лица – никакви алтернативни програми не могат да бъдат подготвяни за придружаващите лица на събитието; никакви дейности не могат да бъдат организирани за придружаващите лица, дори когато те сами поемат разходите си за тези дейности. Член 95 Член 9 – ал. 9.5

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.