Неделя, 03 Декември 2023

English

III национална конференция по обструктивна сънна апнея и хъркане с международно участие


Последна актуализация: 11.09.2018

 • Организирано от:
 • Българско дружество по обструктивна сънна апнея и хъркане
 • Място на провеждане:
 • хотел Азалия, к.к. св. св. Константин и Елена
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 04.10.2018
 • Крайна дата:
 • 06.10.2018
 • App. Nr. of HCP:
 • 100-150
 • Специалност(и):
 • оториноларингология, стоматология, лицево-челюстна хирургия, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 04.07.2018)

 • Научна програма / структура

 • http://www.tourexpo.bg/bg/sleep_apnea2018_programme.html

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

 • http://www.tourexpo.bg/download/bg/68/%D0%A0%D0%B5%D0%B3.%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_III%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D1%8F.docx Регистрационната форма на събитието допуска участие на придружаващи лица - Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти / придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние. Член 95 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал. 9.5 ARPharM Code

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.