Четвъртък, 21 Септември 2023

English

ХХII Годишна национална конференция на БНДСЕХА с международно участие


Последна актуализация: 18.09.2018

 • Организирано от:
 • Българско национално дружество по съдова и ендуваскуларна хирургия и ангиология
 • Място на провеждане:
 • Комплекс Фламинго, к.к. Албена
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 11.10.2018
 • Крайна дата:
 • 14.10.2018
 • App. Nr. of HCP:
 • 300
 • Специалност(и):
 • съдова хирургия, ендоваскуларна хирургия, флебология, ангиология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 11.07.2018)

 • Научна програма / структура

 • https://bnsavs.org/lp/xxii/schedule-2/

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.