Петък, 08 Декември 2023

English

ЕАУ/ 8-ма Югоизточна Европейска среща (SEEM)


Последна актуализация: 28.09.2014

 • Организирано от:
 • Европейска асоциация по урология
 • Място на провеждане:
 • Kempinsky Hotel Zografski
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 26.10.2012
 • Крайна дата:
 • 27.10.2012
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • Уролози

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 26.07.2012)

 • Научна програма / структура

 • http://seem2012.uroweb.org/fileadmin/document/0105Programme_8th_SEEM_2012.pdf

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Saturday, 27 October 2012 12.10 Awards and closing remarks Предвиденото гостоприемство може да навреди на добрата репутация на фармацевтичната индустрия – гостоприемството по никакъв начин не трябва да накърнява репутацията на индустрията. Член 94 и 95 Член 9 – ал. 9.6

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.