Неделя, 03 Декември 2023

English

V Годишна научна конференция на Българска асоциация по медицинска онкология (БАМО)


Последна актуализация: 29.03.2017

 • Организирано от:
 • Българска асоциация по медицинска онкология (БАМО)
 • Място на провеждане:
 • Хотел Балкан
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 16.06.2017
 • Крайна дата:
 • 18.06.2017
 • App. Nr. of HCP:
 • 120
 • Специалност(и):
 • онкология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 16.03.2017)

 • Научна програма / структура

 • http://bamobg.org/wp-content/uploads/2017/03/%D0%91%D0%90%D0%9C%D0%9E-2017_Final-Program.docx

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.